{ Testebak derslerden geri kalma hadi şimdi başla çalışmaya. }

Metin Türleri Konu Anlatımı


Metin Türleri

Metin Türleri 24 tanedir bunlar:

 1. Hikaye (Öykü)
 2. Roman
 3. Masal
 4. Fabl
 5. Efsane
 6. Destan
 7. Deneme
 8. Makale
 9. Sohbet (Söyleşi)
 10. Fıkra (Köşe Yazısı)
 11. Haber Yazısı
 12. Biyografi (Yaşam Öyküsü)
 13. Oto Biyografi (Öz Yaşam Öyküsü)
 14. Gezi Yazısı
 15. Anı (Hatıra)
 16. Günlük (Günce)
 17. Blog
 18. Mektup
 19. Karikatür
 20. Mizahi Fıkra
 21. Tiyatro
 22. Çizgi Roman
 23. Eleştiri
 24. Günlük (Günce)

Şimdi bu 24 Metin Türünü tek tek ele alıp detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

1-Hikaye (Öykü):

 • Hikayede gerçekte yaşanmış veya yaşanma ihtimali olan olaylar anlatılır,.
 • Yer ve zaman bellidir.
 • Olayların kahramanı gerçek hayatta karşılaşılabilecek herkes olabilir.
 • Gerçek hayattaki gibi sonu mutlu veya mutsuz olabilir.

Hikayenin oluşabilmesi için bazı unsurları taşıması gerekiyor şimdi bunları inceleyelim

Hikayenin Unsurları

Olay:Kahramanın başından geçenler veya şahit olduklarıdır.

Yer (Mekan):Hikayenin geçtiği yer, betimlenebilir, hikaynin mekanı.

Zaman:Hikayenin geçtiği zamandır, net bir tarihte verilebilir, kış mevsiminde, yazda gibi dönemsel de olabilir.

Kahraman:Olayları yaşayan kişidir, genellikle insan olmakla beraber,insan olmak zorunda değildir.

Örnek;

Hikayeler örnek olarak Ömer Seyfettin hikayeleri, Dede Korkut hikayeleri verilebilir.

 

2-Roman:

 • Romanlarda olmuş ya da olabilir nitelikteki olayları hikâyeden daha ayrıntılı anlatan yazılardır.
 • Hikâyeye göre daha çok olay vardır.
 • Hikâyeye göre daha fazla kahraman vardır.
 • Zaman aralığı daha geniştir.
 • Hikayeden daha çeşitli mekan vardır.

Örnek;

Romanlara örnek olarak Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban,Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu kitapları verilebilir

 

3-Masal:

 • Olağanüstü olaylar anlatılır.
 • İyiler ve kötüler olmak üzere genelde iki karşıt gurp veya kişi vardır.
 • Masallar hep mutlu son ile biter iyiler kazanır.
 • Masal kahramanlarının genelde olağanüstü güçleri ve özellikleri vardır.
 • Yer ve zaman belli değildir.

Örnek;

Masallara örnek olarak Külkedisi,Binbir Gece Masalları,Külkedisi,Peter Pan gibi masallar örnek gösterilebilir.

 

4-Fabl:

 • Genelde şiir şeklinde yazılırlar fakat düz yazı olan fabllarda vardır.
 • Kahramanlar insan dışı varlıklardır fakat insanmış gibi konuşurlar.
 • Fablın sonunda mutlaka birşey öğretilir bir mesaj verilir ve mesaj veya öğreti açık şekilde belirtilir.
 • Masallardan farkı masallardaki tekerlemeler fabllarda yoktur.

Örnek;

Fabllara örnek olarak 101 Fabl, Hayvan Çiftliği örnek olarak gösterilebilir.

 

5-Efsane:

 • Eski çağlardan beri anlatılan, olağanüstü varlıkları ve  olayları konu edinen hayali hikayelerdir.
 • Gerçek ve gerçeküstü olaylar ve öğeler iç içedir.
 • Genel olarak ilk önce sözlü anlatım şeklindedir sonraları yazıya geçirilirler.
 • Her toplumda birbirine benzer efsaneler olabilir.

Örnek;

Efsanelere örnek olarak İskandinav Mitolojileri örnek olarak gösterilebilir.

 

6-Destan:

 • Tarih öncesi çağlardaki  tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu eden metin türüdür..
 • Kahramanlıklara üstün özellikler kazandırılarak yarı tanrıymış gibi gösterilebilirler.
 • Genellikle Şiir şeklindedirler.
 • Millidir ve her milletin kendine özgü destanları vardır.
 • Destanlardaki olaylara ve kahramanlara tarih kaynaklarında rastlanabilir.
 • Destanlar bir toplumun bir milletin yaşadıklarıyla ilgilidir.

Örnek;

Destanlara örnek olarak Oğuz Kağan Destanı, Ergenekon Destanı ve Manas Destanı örnek olarak verilebilir.

 

7-Deneme:

 • Denemelerde düşünceyi kanıtlama amacı yoktur.
 • Yazar denemelerde genellikle kendi kendine konuşuyor gibidir.
 • Genellikle Şiir şeklindedirler.
 • Herhangi bir konuda herhangi bir zamanda yazılabilir.

Örnek;

Denemelere örnek olarak Montaigne Denelemeler kitabı örnek olarak verilebilir.


Metin Türleri Konusu İçin Yapılan Yorumlar
Cinsiyetiniz?


 • yorum_avatar
  2022-06-17 selvi

  metin türleri çok iyi ve detaylı anlatılmış.

 • yorum_avatar
  2022-06-09 hakan

  Teşekkür ederim çok detaylı bir anlatım olmuş normalde yorum yazmam ama metin türleri ancak bu kadar iyi anlatılabilirdi teşekkürler.