{ Testebak derslerden geri kalma hadi şimdi başla çalışmaya. }

Paragrafta Konu ve Ana Düşünce


Paragrafta Konu ve Ana Düşünce

 

Paragrafın Konusu
Paragrafta Ana Düşünce
Paragrafın Yapısı
Giriş Cümlesi
Gelişme Cümlesi
Sonuç Cümlesi

 

Paragrafın Konusu

Paragraf üzerinde durulan olay,görüş yada durum yazının konusu olabilir. Bir paragrafın konusunu belirlemek için "Ne Anlatıyor?" "Neyden bahsediyor?" gibi sorular sorulur.


Bu parçanın konusu nedir?
Bu parçada hangisinden bahsedilmektedir?
Bu parçada hangisinden yakınılmaktadır?


Paragrafta Ana Düşünce

Bir parçada asıl anlatılmak istenen düşüncedir. Paragrafın bir cümlelik özetidir.


Ana Düşünce Soruları Şunlardır;

 

Ana düşünce hangisidir?
Anlatılmak istenen hangisidir?
Hangisi vurgulamıştır?

 

Ana Düşüncenin Nitelikleri Şunlardır;

 

Parçada en çok vurgulanmak istenen (üzerin de durulan) düşüncedir.
Yazarın okura iletisidir.
En Genel ve Kapsamlı yargıdır.

 

Paragrafın Yapısı

Bir Paragraf, bakımından giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere üçe ayrılır.

Paragrafın Yapısıyla İlgili;

Giriş, gelişme, sonuç cümlesinin ne olacağı,
Düşüncenin akışını bozan cümlenin hangisi olduğu,
Paragrafı oluşturan numaralanmış cümlesinin hangi ikisinin yer değiştirirse anlam bütünlüğü sağlanacağı,
Paragrafın ikiye ayrılması durumunda hangisinden itibaren olabileceği,
Paragrafta değinilmeyen, çıkarılamayan, bulunamayan, ulaşılamayan hangi seçenek olduğu,
Parçanın aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık yazıldığı şeklinde sorularla gelir,

Giriş Cümlesi

 

Konu bu cümelde saklıdır. Bazen ana düşünce bu cümlede verilebilir. Kendisinden önceki bir cümlenin varlığına işaret eden bağlaçlar veya sözcükler giriş cümlesinde bulunmaz.

 

Gelişme Cümlesi

 

Duygu ve düşüncelerin ayrıntılı bir şekilde açıklandığı bölümdür. Birden fazla olabilir. Kendinden önceki ve sonraki cümleyi birbirine bağlar.

 

Sonuç Cümlesi

 

Paragrafın özeti niteliğindeki bölümüdür. Genellikle ana düşünce burada verilir. "Kısaca, Özetle, Demek ki, Sonuç olarak, Bundan dolayı, Nitekim" gibi sözcükleri burada görebiliriz.


 


Paragrafta Konu ve Ana Düşünce Konusu İçin Yapılan Yorumlar
Cinsiyetiniz?