{ Testebak derslerden geri kalma hadi şimdi başla çalışmaya. }

Söz Sanatları Konu Anlatımı


Söz Sanatları

Söz sanatları 5 tanedir bunlar:

  1. Kişileştirme.
  2. Konuşturma(İntak)
  3. Abartma
  4. Benzetme
  5. Karşıtlık(Tezat)

Şimdi bu beş söz sanatını tek tek ele alıp detaylı bir şekilde inceleyelim.

1-Kişileştirme:İnsan dışı varlıkları insanmış gibi gösterme,onlara insansı özellikler yükleme sanatıdır.

Örnek;

Öldüğü gün gök ağlamıştı.

Yukarıdaki örnekte ağlaması bakımından gök kişiselleştirilmiştir,ağlamak insana özgü bir davranıştır.

 

2-Konuşturma(İntak):İnsan dışı varlıkların insanmış gibi konuşturulmasıdır. Her konuşturma aynı zamanda bir kişileştirmedir.

Örnek;

“Yıldızlar sönsün!” diyerek bağırdı karanlıktan sümbül.

Yukarıdaki örnekte ise sümbül insan dışı bir varlık olmasına rağmen insanmış gibi konuşturulmuştur.

 

3-Abartma:Bir özelliğin ya da durumun olduğundan çok daha fazla veya çok daha az gösterilmesidir.

Örnek;

Bir ah çeksem karşıkı dağlar yıkılır

Yukarıdaki örnekte durum haddinden fazla abartılmıştır.

 

4-Benzetme:Anlatımı güçlendirmek için, aralarında ortak özellik bulunan iki varlık ya da kavramdan, bu özellik yönünden zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir.

Örnek;

Yorganlar tüy gibi hafifti.

Yukarıdaki örnekte yorganlar hafiflik yönünden tüylere benzetilmiştir, 

Benzeyen:Yorganlar,  Benzetilen:Tüy, Benzetme yönü:Hafiflik

 

5-Karşıtlık(Tezat):İki karşıt düşüncenin bir arada kullanılmasıdır.Ancak "Gece gündüz çalışırım." demek tezat sanatı sayılmaz. Çünkü gece ve gündüz sözcükleri zıt iki kavramdır, düşünce değildir.

Örnek;

Ağlarken içten içe gülüyordu.

.Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gümdü.

Yukarıdaki örnekte altı çizili ifadeler zıt düşünceleri  içermektedir. 

Bu konu anlatımında size Söz Sanataları konusunu detaylı bir şekilde örneklerle anlattık konu hakkında sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz.


Söz Sanatları Konusu İçin Yapılan Yorumlar
Cinsiyetiniz?


  • yorum_avatar
    2022-05-30 nursena

    söz sanatları ile ilgili en çok önemli olan her konuşturma örneğinin aynı zamanda kişiselleştirme olduğudur sorularda sürekli çıkıyor arkadaşlar.