7. Sınıf Türkçe - Sözcükte Anlam Testi 3 Online Testi - Test Çöz, Ders Çalış
{ Testebak derslerden geri kalma hadi şimdi başla çalışmaya. }

7. Sınıf Türkçe - Sözcükte Anlam Testi 3


7. Sınıf Türkçe - Sözcükte Anlam Testi 3
 • Test Derecesi: Normal
 • Test Görüntülenme: 117
 • Test Açıklama: 7. Sınıf Türkçe - Sözcükte Anlam Etkinliği 3
7. Sınıf Türkçe - Sözcükte Anlam Testi 3 Test Sonuçları
 • Doğru Cevap Sayısı: 5
 • Yanlış Cevap Sayısı: 2
 • Boş Bırakılan Soru: 8
 • Test Başarısı
#Sıra D.C Seçim Sonuç
1.Soru C - -
2.Soru B - -
3.Soru D - -
4.Soru C - -
5.Soru A - -
6.Soru C - -
7.Soru B - -
8.Soru C - -
9.Soru A - -
10.Soru C - -
1.Soru

 1. İçi cız etmek
 2. Mutlu olmak
 3. İçi ezilmek
 4. Bakakalmak
 5. Kafa tutmak

Yukarıdaki sözcüklerden hangilerinde deyim olmayan söz öbekleri bulunmaktadır?

 • A) 1 ve 2
 • B) 3 ve 4
 • C) 2 ve 4
 • D) 3 ve 5
2.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük "gerçek anlamının dışında" kullanılmıştır?

 1. Yazın ucuz bir otelde kalmışlar.
 2. Adamın suçunu örttü, temize çıkardı onu.
 3. Dağın eteğinde küçük bir kulübede yaşıyordu.
 4. Uyurken üstüne ince bir pike örttü.

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
3.Soru

 1. Büyük fikirlerle ilerlemelisin bu yolda.
 2. Toplantının başında her şey konuşuldu.
 3. Kahvaltı için aşağı inmelisin.
 4. Lokmaları çiğnese de lokmalar boğazından geçmiyor.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlam olarak kullanılmıştır?

 • A) 4
 • B) 3
 • C) 2
 • D) 1
4.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme, yapılışı yönünden farklıdır?

 • A) Sınavdan aşağı yukarı 75 puan alırım.
 • B) Bu yolları gide gele bitiremedim.
 • C) Bütün günü ıvır zıvır yemekle geçirdi.
 • D) Çocuk buralarda düşe kalka büyüdü.
5.Soru

" Küçük" sözcüğü, kaç numaralı cümlede "sayısı az olan" anlamında kullanılmıştır?

 • A) Meydanda küçük bir kalabalık var.
 • B) Büyüklerden küçük davranışlar beklenmez.
 • C) Kurumunda küçük bir memur.
 • D) Küçük, buraya gelir misin?
6.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

 • A) Bu maçta atışını vermedi hakem.
 • B) Yazar, bu şiirinde çapraz uyak kullanmış.
 • C) Odanı toplamadan dışarı çıkamazsın.
 • D) Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
7.Soru

1. Bugünkü konumuzu ön ad olarak belirledim.

2. Yaz mevsiminin meyvelerine doyum olmaz.

3. Kara kömür bu yılda zamlanacak.

4. Bu konuda hiç endişe etme.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yerine eş anlamlısı getirilemez?

 

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
8.Soru

"Derin" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, mecaz anlamda kullanılmıştır?

 • A) Çukuru derin açmalıyız ki, fidan iyi tutsun.
 • B) Bacağında derin bir bıçak yarası vardı.
 • C) Annem sabahtan beri derin düşüncelere dalmıştı.
 • D) Çok derin bir kuyu açmak istiyoruz.
9.Soru

Kara gözleriyle ak gelinliklere bakıyordu.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin anlam ilişkisine uygun olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Seninle iyi kötü anlaşıyoruz.
 • B) Böyle bir durumda bana yüz çevirdi.
 • C) Bu ince elbiseyle üşürsün.
 • D) Bu yatakta yumuşacık uyunur.
10.Soru

" Böyle hayallere kapılıp kalma "

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Somut anlamlı
 • B) Eş anlamlı
 • C) Soyut Anlamlı
 • D) Zıt anlamlı
7. Sınıf Türkçe - Sözcükte Anlam Testi 3 Yorumları
Cinsiyetiniz?