8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testi - Test Çöz, Ders Çalış
{ Testebak derslerden geri kalma hadi şimdi başla çalışmaya. }

8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testi


8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testi
 • Test Derecesi: Normal
 • Test Görüntülenme: 160
 • Test Açıklama: 8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testi ile paragrafta anlam konusunu daha iyi kavrayacak, soru tiplerini öğreneceksiniz.8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testi sonunda eksikliklerinizi görüp açıklarınızı kapatarak sınavlarda daha başarılı olacaksınız.
8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testi Test Sonuçları
 • Doğru Cevap Sayısı: 5
 • Yanlış Cevap Sayısı: 2
 • Boş Bırakılan Soru: 8
 • Test Başarısı
#Sıra D.C Seçim Sonuç
1.Soru A - -
2.Soru C - -
3.Soru C - -
4.Soru C - -
5.Soru C - -
6.Soru B - -
7.Soru B - -
8.Soru B - -
9.Soru B - -
10.Soru B - -
1.Soru

Sınavlarda en sık görülen hatalar, soru kökünün dikkatli okunmamasından kaynaklanıyor. Zıt anlamlısı, söylenemez, tamamlamaz, anlatmaz, anlam bakımından farklı, yapı bakımından farklı gibi yönergelere dikkat edilmediği zaman, çeldirici şıklara yönelen öğrenciler basit sorularda hata yapabiliyorlar. Bir diğer sık rastlanan hata da sorunun istediği bilgiye odaklanmaktansa, geçmiş tecrübelerini soruya aktararak yorumda bulunan öğrencilerin, sorunun basit yapısını gözden kaçırmalarıdır.Ayrıca öğrencilerin zamanı düşünerek sorulara hızlı cevap verirken yanlış şıkları işaretlemeleri sıkça karşılaşılan hatalardandır.

Bu parçaya göre sınavlarda yapılan hatalarla ilgili  aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • A) Soruların sırasız bir şekilde çözülmesi.
 • B) Soruda istenilen bilgiye odaklanmamak.
 • C) Sorulara hızlı cevap verirken yanlış işaretlenmesi.
 • D) Soruların dikkatli okunmaması.
2.Soru

 1. Dışarıdan su girişi olmadığından sıcaklık nedeniyle gölün su seviyesi çok hızlı bir şekilde düşebilir.
 2. Manas Gölü Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan bir tuz gölüdür.
 3. Manas Gölü'nün bulunduğu bölge sıcak yazlar ile kurak iklime sahiptir.
 4. Göl, Kurbantongut Çölü'nde Çungarya Havzası'nın batısında yer almaktadır

Yukarıda verilen cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde sıralama nasıl olur?

 • A) 3-2-1-4
 • B) 2-4-1-3
 • C) 2-4-3-1
 • D) 1-2-4-3
3.Soru

Sinop ülkemizin en kuzeyinde yer alan küçük bir şehrimizdir.Bu küçük şehir yaz aylarında çok fazla turizm göçü alır, şehir nufusu bu göç nedeniyle neredeyse iki katına çıkar.Şehirde her yıl Ağustos ayında Kuzeyfest adında bir festival gerçekleşir,bu festivale bir çok müzisyen ve müzik grubu katılarak deniz kenarında unutulmaz bir festival gerçekleştirilir.

Yukarıdaki paragrafta Sinop hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmemiştir?

 • A) Nufusunun az olan bir şehirdir..
 • B) Yaz aylarında turizm göçü almaktadır.
 • C) Yazın nufus sayısı azalmaktadır.
 • D) Her yıl Kuzeyfest Festivali gerçekleşmektedir.
4.Soru

Anılar tarihi gerçeklerin öğrenilmesine katkı sağlar ve tarihçilere yol gösterirr. Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır. Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar. Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verilir.

Yukarıda verilen parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anıların tarih üzerindeki etkisi.
 • B) Anıların politikaya etkileri.
 • C) Anı yazmanın nedenleri.
 • D) Anıların kalıcılığı.
5.Soru

Aşağıdaki verilen cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi ilk cümle olur?

 • A) En sevdiği kazağını alıp, üzerine giydi.
 • B) Dışarı çıkmak için yatağından kalktı.
 • C) Horozun sesiyle erkenden uyandı.
 • D) Üzerine giyeceği elbiseyi seçmek için dolabı açtı.
6.Soru

Kutup Yıldızı, dünyanın ekseni ile hemen hemen aynı doğrultuda olduğundan, diğer gökcisimlerinin aksine gün boyunca yer değiştirmez ve hep kuzeyi gösterir. Bu özelliği nedeniyle tarih boyunca yön bulma ve seyir amacıyla kullanılmıştır. Aynı nedenle, Demirkazık, Kuzey Yıldızı gibi isimler alır.Kutup Yıldızı'nı gökyüzünde bulmak oldukça kolaydır, dâima pusula'nın kuzey ibresi doğrultusunda bulunur.Kutup Yıldızı sadece kuzey yarıküreden görünür, güney yarıküreden görünmez, güneyi gösteren parlak bir güney Kutup Yıldızı bulunmamaktadır.

Yukarıda verlien parçadan, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • A) Gökyüzünde Kutup Yıldızı'nı bulmak kolaydır.
 • B) Kuzey Yıldızı her yerden gözükür.
 • C) Kutup Yıldızının farklı isimleri vardır.
 • D) Kutup Yıldızı yön bulma amacıyla kullanılır.
7.Soru

Çöp günümüzde insanlığın en büyük sorunlarından biridir.Neyin çöp olacağına büyük oranda biz karar veririz.Neyin çöp olacağına büyük oranda biz karar veririz. Artık istemediğimiz bir fincan, modası geçen bir gömlek, kullanmaktan sıkıldığımız bir eşya biz öyle istediğimiz için çöpe gider.Çöpün toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi yerel yönetimlerin karşı karşıya kaldığı en büyük sorundur.

Yazar, bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?


 

 • A) Çöp sorununun görmezden gelinmesi.
 • B) Çöpün toplanmasının ve ayrıştırılmasının zorluğundan.
 • C) Çöplerin gelişigüzel sokaklara atılmasından.
 • D) Çöplerin zamanında toplanmamasından.
8.Soru

Bu yazımda uzun süredir metrobüs kullanan biri olarak bazı gözlemlerimden bahsedeceğim.Metrobüs sabah ve akşam seferlerinde aşırı kalabalık oluyor, oturarak yolculuk lüks artık metrobüste, havalandırmanın yetersiz olmasıda cabası, kalabalık içinde ilerlemek kapıya yönelmek neredeyse imkansız hale geliyor, insandan duvar misali kalabalıklar önünüzde ve bu durumdan memnun değil insanlar.

Yukarıdaki parçada yakınılan ana sebep aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?

 • A) Metrobüslerde oturarak yolculuk yapmanın imkansızlığı.
 • B) Metrobüslerin aşırı kalabalık olması.
 • C) Metrobüsün havalandırma sisteminin yetersizliği.
 • D) Metrobüslerin içlerinin küçük olması.
9.Soru

Uzun atlama Atletler için hız, çeviklik ve güç kullanımının oldukça yoğun olduğu zor bir daldır. Bu daldaki müsabakalar 1896 yılındaki ilk modern Olimpiyatlardan beri yapılmaktadır.Antik Yunanda Uzun atlama muhtemelen savaş sırasında askerlerin önlerine çıkan dere yatağı veya zor engelleri geçebilmesi düşüncesinden ortaya çıkmış bir spor dalıdır

Yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen hangisidir?

 • A) Uzun atlamanın ortaya çıkışı.
 • B) Uzun atlamanın zorluğu
 • C) Uzun atlamanın Olimpiyatlardaki yeri.
 • D) Şavaşlarda Uzun atlama
10.Soru

Geçmişte Rize’de en yaygın el sanatı dokumacılıktı. Kenevir ipliğinden dokunan bu bezler, iç çamaşırı yapımında kullanılırdı. Kenevir ipliği ile dokunan bezler teri çabuk kuruttuğu, havsız olduğu için alıcısı çoktu. Pazarın geniş olması kenevir üreticiliğini de yaygınlaştırmıştı. Dokunan Rize bezleri birçok ülkede alıcı bulurdu. Ancak, Cumhuriyet döneminde kenevir üretiminin giderek yerini çay üretimine bırakması ve dokumalarda pamuk ipliğinin kullanılmasıyla bezlerin nitelikleri de değişti ve İlde kenevir üretimine dayanan dokumacılık giderek azaldı.Bu eski gelenek günümüzde tekrar canlandırılarak yaygınlaştırılmaya çalışılmakta, halk eğitim merkezlerinde bu sanatı yaşatmak amacıyla kurslar düzenlenmektedir. Hammaddesi ithal edilen Rize bezleri, birkaç atölyede fabrikasyon olarak dokunmakta ve pazarlanmaktadır.

Yukarıda verilen paragrafın ana konusu aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) Rize'nin el sanatları.
 • B) Rize bezlerinin tarihçesi
 • C) Rize'nin geçim kaynakları
 • D) Kenevirin dokumadaki önemi
8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam TestiYorumları
Cinsiyetiniz?