AYT Edebiyat - Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri Testi Online Testi - Test Çöz, Ders Çalış
{ Testebak derslerden geri kalma hadi şimdi başla çalışmaya. }

AYT Edebiyat - Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri Testi


AYT Edebiyat - Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri Testi
 • Test Derecesi: Normal
 • Test Görüntülenme: 44
 • Test Açıklama: AYT Edebiyat - Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri Etkinliği
AYT Edebiyat - Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri Testi Test Sonuçları
 • Doğru Cevap Sayısı: 5
 • Yanlış Cevap Sayısı: 2
 • Boş Bırakılan Soru: 8
 • Test Başarısı
#Sıra D.C Seçim Sonuç
1.Soru E - -
2.Soru D - -
3.Soru A - -
4.Soru C - -
5.Soru D - -
6.Soru A - -
7.Soru B - -
8.Soru C - -
9.Soru A - -
10.Soru E - -
1.Soru

Tilki, kargayı kandırmış olmanın verdiği mutllulukla yatağına uzandı. "Şu ormanda kandıramadığım hayvan kaldı mı?" diye düşünmeye başladı. Birden aslanı hatırladı. Bir tek o kalmıştı. Mutlaka onu da kandırmalıydı. Hemen aslanı gözlem altına aldı. Aslan avlarının bir kısmını yedikten sonra uyumaya başlıyor, diye not aldı. Yine de aslana fazla yaklaşmak tehlikeli olabilirdi. Aklına hemen bir kurnazlık geldi.

 

Bu parçayayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Bir fabldan alınmış olabilir.
 • B) Olaylar, oluş sırasına göre verilmiştir.
 • C) İlahi (hakim) bakış açısıyla yazılmıştır.
 • D) Teşhis sanatından yararlanılmıştır.
 • E) Doğal gerçekliğe bağlı kalınmıştır.
2.Soru

Aşağıdakilerin hangisindeki açıklama, yanında verilen türle uyuşmamaktadır?

I. Olay etrafında gelişen veyaa hayatın küçük kesitlerini, durumları ortaya koyan ayrıntısız, kısa bir kurmaca türdür. (Hikaye)

II. Ders vermek amacıyla manzum veya mensur olarak yazılan, kahramanlarının bitkilerinin bitkiler, hayvanlar vb. olduğu türdür. (Fabl)

III. Konularını yaşanmış veya yaşanabilir olaylardan alan, kahraman kadrosu geniş, olay örgüsü karmaşık düzyazı türüdür. (Roman)

IV. Olayların diyaloglarla geliştiği, anlatıcısı bulunmayan nesir türüdür. (Masal)

V. Sahnede canlandırılmak amacıyla yazılan ve ilk örnekleri dini törenlerden doğmuş olan töre denir. (Tiyatro)

 • A) A
 • B) B
 • C) C
 • D) D
 • E) E
3.Soru

Türk edebiyatında Tanzimat Dönemi'ne kadar bugünkü anlamda ----- yoktur. Bu türe benzeyen kimi türler, halkın sözlü geleneğinde gölge oyunu olarak veya kimi basit gösteriler şeklinde bulunmaktadır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) tiyatro
 • B) masal
 • C) roman
 • D) hikaye
 • E) fabl
4.Soru

Dünya edebiyatındaki ilk örnekleri italyan yazar Boccaccio'nun On Günlük adlı eseridir. Hayatta olan veya olacak kanısı veren olayları belli kurallara bağlı kalarak anlatan, hayalde tasarlanan ilgi çekici birtakım olayları anlatarak okuyanda heyecan veya zevk uyandıran yazılardır. Kişiler azdır, bir tek olay anlatmak amacıyla yazılır. Derin çözümlemelere pek elverişli sayılmaz, çoğunlukla birkaç sayfa uzunluktadır. Bir anlık hayat kesiti içerisindeki insanı incelemeyi gaye edinir, bununla beraber herhangi bir hayvan, bir eşya da konusu olabilir.

Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerin hangisidir?

 • A) Roman
 • B) Tiyatro
 • C) Hikaye
 • D) Deneme
 • E) Makale
5.Soru

I. ilk başarılı örneği 17. yüzyılda Miguel de Cervantes, Don Quijote adlı yapıtıyla verir.

II. Olmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır.

III. Konularına göre çeşitli türlere ayrılır.

IV. Türk edebiyatında ilk örnekleri 17. yüzyılda divan edebiyatı nesir yazarlarınca verilmiştir.

V. Yazarın anlatacaklarını nesnel bir tavırla ele alması; kanıtlardan faydalanması gerekir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde romanla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV
 • C) II ve V
 • D) III ve IV
 • E) IV ve V
6.Soru

I. Karakter özelliği taşıyan kahramanlar

II. Kurmaca anlatıcı

III. Doğrusal olarak ve zaman zaman geriye dönüşlerle akan bir zaman

IV. Kahramanların tutumlarını veya başka açıklamaları ayraç içinde belirtme

Numaralanmış özelliklerden hangileri roman ve tiyatro türlerinde ortak bir özellik değildir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız IV
 • C) I ve III
 • D) II ve IV
 • E) III ve IV
7.Soru

Günlerce dalgın gözlerle pencereden dışarıyı seyretti, durmadan yağan yağmuru...Sararmaya yüz tutmuş ekinler yağmur hızlı yağdığı için hafifçe yana yatmıştı. Oyun oynadığı dere taştı taşacaktı. Evde babası sıkıntıyla dönüp duruyor, homurdanıyordu.Önce de, yağmur yağmıyor, diye böyle dolaşmış durmuş, ekinler için telaşlanmıştı. Yine telaştıydı.

Bu bölmün alıntılandığı yazının türü aşağıdakilerin hangisi olabilir?

 • A) Makale
 • B) Hikaye
 • C) Deneme
 • D) Fıkra
 • E) Sohbet
8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tragedya ve komedinin farklarından biri değildir?

I. Tragedyada daha çok, yüksek tabakadan insanlar ele alınırken komedide halk kesimi işlenmiştir.

II. Tragedya acıklı yönü ağır basan bir türdür; komedi ise kişilerin, olayların ve adetlerin gülünç yönlerini ele alır.

III. Tragedyada üç birlik kuralı vardır ancak komedide yoktur.

IV. Tragedya kahramanlar; tanrılar, krallar, kraliçeler; komedide ise günlük hayatta görülebilecek kişilerdir.

V. Tragedyalar konularını tarih ve mitolojiden; komedi ise eserin yazıldığı çağ ile toğlumun günlük yaşayışından alır.

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
9.Soru

(I) Sözlü edebiyat ürünü olarak doğan masal, insanlığın en eski yazı türlerindendir ve tıpkı destanlar gibi manzumdur.

(II) Masallarda genellikle iyilerin kazandığı bir kurgusal dünya vardır.

(III) Bunun bir nedeni masalın eğitici bir amaçla oluşturulmasıdır.

(IV) Bu aynı zamanda masalların evrensel bir nitelik taşıması sonucunu da doğurmuştur.

(V) Masal ayrıca, gerçeklikten uzak, olağanüstü olay ve kahramanlar içeren bir türdür.

 

Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinden biri değildir?

 • A) Evrensel konular işlenir.
 • B) Eğiticilik esasına dayanır.
 • C) Gerçeküstü ögelere yer verilir.
 • D) Sözlü edebiyat ürünlerindendir.
 • E) Belirli bir zamanda geçen olaylar anlatılır.
AYT Edebiyat - Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri Testi Yorumları
Cinsiyetiniz?