TYT Coğrafya Doğa ve İnsan Testi 1 Online Testi - Test Çöz, Ders Çalış
{ Testebak derslerden geri kalma hadi şimdi başla çalışmaya. }

TYT Coğrafya Doğa ve İnsan Testi 1


TYT Coğrafya Doğa ve İnsan Testi 1
 • Test Derecesi: Normal
 • Test Görüntülenme: 1361
 • Test Açıklama: TYT Coğrafya Doğa ve İnsan Etkinliği 1
TYT Coğrafya Doğa ve İnsan Testi 1 Test Sonuçları
 • Doğru Cevap Sayısı: 5
 • Yanlış Cevap Sayısı: 2
 • Boş Bırakılan Soru: 8
 • Test Başarısı
#Sıra D.C Seçim Sonuç
1.Soru D - -
2.Soru A - -
3.Soru C - -
4.Soru D - -
5.Soru E - -
6.Soru A - -
7.Soru C - -
8.Soru D - -
1.Soru

Aşağıda insan doğa eklileşimini gösteren sıralama verilmiştir.

İnsan - Doğa Etkileşimi

1.İnsanın Doğaya Bağımlı Olması

2-İnsanın Doğaya Adapte Olması

3- İnsanın Doğayı Değiştirmesi

Buna göre, numaralandırılmış bölümlerle ilgili verilen aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır?

 • A) 1-Tarımsal faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için yağışlı dönemin beklenmesi
 • B) 2-Kuzey Kutup Dairesi'ne yakın bölgelerde yerleşmeler kurulması
 • C) 3-Engebeli arazilerin taraçalandırılarak tarım alanı haline getirilmesi
 • D) 1-Seralarda, kış döneminde yaz bitkilerinin yetiştirilebilmesi
 • E) 2-Sıcak bölgelerde meskenlerin açık renklere boyanması
2.Soru

İnsan ile doğa arasındaki etkileşim insanın  varoluşundan bu yana sürmektedir. Giderek gelişen bu etkileşim, her iki taraf için de olumlu yada olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde beşeri faaliyetlerin doğal koşullar üzerindeki olumsuz etkisinden bahsedilmemiştir?

 • A) Önceden tespit edilemeyen ekstrem doğa olaylarının can ve mal kaybına neden olması
 • B) Bataklıkların kurutulduğu alanlarda yaşayan canlıların çoğunun yok olması
 • C) Demir-çelik fabrikasında soğutma amaçlı kullanılan suyun, su ekosistemlerine zarar vermesi
 • D) Şehirleşmenin yoğunlaştığı alanlarda, yer altına sızan su miktarının azalması
 • E) Dünyadaki toplam enerji üretiminin büyük kısmının fosil yakıtlarından sağlanması
3.Soru

Doğal ortam içerisinde; yer küreyi çepeçevre saran gazlardan oluşan ve hava olaylarının meydana geldiği ortama ---- adı verilir. Bu ortamın varlığının, --- gibi hava olaylarının gerçekleşmesinde önemi büyüktür. Bu ortam üzerinde araştırma yapan bilim dallarına --- ve --- örnek verilebilir.

 

Aşağıda verilenlerden hangisi boş bırakılan alanlara yazılabilecek kavramlardan değildir?

 • A) Klimatoloji
 • B) Atmosfer
 • C) Deprem
 • D) Yağmur
 • E) Meteoroloji
4.Soru

Ekonomik faaliyetlerde ve beşeri yaşamda ilkel koşulların devam ettiği alanlarda doğa karşısında insan korumasız kalabilir. Teknolojinin geliştiği, yaşam standartlarının yükseldiği alanlarda ise doğanın insan üzerindeki olumsuz etkisi azaltılabilmektedir.

Buna göre, aşağıda verilen ülkerin hangisinde oluşacak şiddetli bir tsunaminin, beşeri faaliyetlere ve insan yaşamına etkisi daha fazla olur?

 • A) Japonya
 • B) Avustralya
 • C) ABD
 • D) Bangladeş
 • E) Güney Kore
5.Soru

Aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşılırken, coğrafyanın hem dağılış hemde nedensellik ilkelerinden yararlanılmıştır?

 • A) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi erozyon hızını arttırır.
 • B) Konya çevresinde bozkır bitki örtüsüne ait geven, yavşan otu, çoban yastığı gibi türlere rastlanır.
 • C) Türkiye'de sanayi tesislerinin en seyrek olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi'dir.
 • D) Bir hava kütlesinin sıcaklığının artması durumunda maksimum nemi de artar.
 • E) Yazların kurak ve sıcak geçmesi, Akdeniz ve Ege kıyılarında deniz turizminin gelişmesini sağlamıştır
6.Soru

Nüfusun fazla, ekonomik faaliyetlerin yoğun ve çeşitli olduğu yerlerde, insanın doğa üzerindeki olumsuz etkileri daha fazladır.

1-İstanbul

2-Denizli

3-Van

4-Mersin

5-Trabzon

Buna göre yukarıda verilen illerde hangisinde insanın doğa üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
7.Soru

1- Bu dönemde coğrafya, diğer pek çok bilim gibi Batı dünyasındaki gelişmeler sayesinde önemli aşama kaydetmiş ve bir bilim olarak temelleri atılmıştır.

2- Bu dönemde coğrafya, basit gözlemler ve bu gözlemlerden elde edilen bilgilerden faydalanılarak hazırlanmış basit harita çizim denemelerine dayanmaktadır.

3-Bu dönemde Müslüman bilim insanlarının katkısı, coğrafyanın gelişmesinde en önemli etken olmuştur.

4-Bu dönem, Dünya üzerinde bilinmeyen kara parçalarının büyük kısmının neredeyse 50 yıl içinde keşfedildiği, coğrafyanın inceleme alanının da genişlediği bir süreci içerir.

Coğrafyanın gelişimi ile ilgili verilen numaralandırılmış bilgilerin eskiden yeniye doğru sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) 1-2-4-3
 • B) 2-1-3-4
 • C) 2-3-4-1
 • D) 4-2-1-3
 • E) 4-3-1-2
8.Soru

Coğrafya, uzun yıllar boyunca, doğal koşulları anlamaya çalışan, bunun için de gezi ve gözlem yapan bilim insanları tarafından geliştirilmiştir. Coğrafyayla ilgili modern araştırma, yöntem ve tekniklerin ortaya çıktığı 18. yüzyıl sonlarıyla 19.yüzyıl başları, coğrafyanın gerçek anlamda bilimsel kimliğine kavuşma dönemidir.

Çoğrafyanın bilimsel kimliğe kavuştuğu bu dönemde;

1-Kristof Kolomb

2-Carl Ritter

3- Evliye Çelebi

4-Alexander Von Humboldt

Bilim adamlarından hangileri coğrafyaya katkı sağlamıştır?

 • A) Yalnız 1
 • B) 1 ve 2
 • C) 1 ve 4
 • D) 2 ve 4
 • E) 3 ve 4
TYT Coğrafya Doğa ve İnsan Testi 1 Yorumları
Cinsiyetiniz?


 • yorum_avatar
  2021-01-02 Batuhan

  emeğinize sağlık güzel test

 • yorum_avatar
  2021-01-01 Celal

  Güzel ama biraz basit geldi bana

 • yorum_avatar
  2020-12-26 yasin

  yeni başladım iyi gidiyor

 • yorum_avatar
  2020-12-24 Nikola

  Guzel