TYT Edebiyat - Konu Destek Testi Online Testi - Test Çöz, Ders Çalış
{ Testebak derslerden geri kalma hadi şimdi başla çalışmaya. }

TYT Edebiyat - Konu Destek Testi


TYT Edebiyat - Konu Destek Testi
 • Test Derecesi: Normal
 • Test Görüntülenme: 110
 • Test Açıklama: TYT Edebiyat - Konu Destek Etkinliği
TYT Edebiyat - Konu Destek Testi Test Sonuçları
 • Doğru Cevap Sayısı: 5
 • Yanlış Cevap Sayısı: 2
 • Boş Bırakılan Soru: 8
 • Test Başarısı
#Sıra D.C Seçim Sonuç
1.Soru B - -
2.Soru C - -
3.Soru E - -
4.Soru B - -
5.Soru E - -
6.Soru A - -
7.Soru A - -
8.Soru C - -
9.Soru C - -
10.Soru E - -
1.Soru

O ceviz dalları, o asma, o dut,

Gül gül, mektup mektup büyüyen umut...

Yangından yangına arada kalmış tut.

Muhabbet sürermiş bir rüzgar kadar.

Bu dizelerde;

I. tam kadife,

II. düz kafiye örgüsü,

III. tekrir sanatı,

IV. kişileştirme,

V. hüsnütalil

kavramlarından hangilerine örnek bulunmaktadır?

 • A) I ve II
 • B) I, II ve III
 • C) II, III ve V
 • D) II, IV ve V
 • E) III, IV ve V
2.Soru

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye vardır?

 

I. Ey, genç kanı kaynayan pınar

Ey altında yatıp kaldığım çınar

II. Günler kısaldı Tophane'nin ihtiyarları

Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları

III. Müzelerde o ölü zaman, o gölgesizlik

Yüze değer eskilik, sonsuzluk, kimsesizlik

IV. İsa Bey'in fetihte açılmış mezarlığı

Hülyama ahiret gibi nakşetti varlığı

V. Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber

Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber 

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
3.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

I. Hece ölçüsü, hecelerin uzunluk (kapalılık) ve kısalığına(açıklık) dayanan, daha çok da divan şiirinde kullanılan bir ölçüdür.

II. Tunç kadife dize sonlarındaki sözcüklerin birinin, diğerinin içinde bulunması esasına dayanır.

III. Dize sonlarında aynen tekrarlanan ve aynı görevde olan ek ya da aynı anlamlı sözcük veya sözcük gruplarına redif denir.

IV. Şiirde bir dörtlüğün 1. ile 4. , 2. ile 3. dizelerinin kendi aralarında kafiye olmasına sarmal kafiye denir.

V. Dize sonlarındaki yazılışları aynı, anlam ve görevleri farklı olan seslerin benzerliğine kafiye adı verilir.

 • A) V
 • B) IV
 • C) III
 • D) II
 • E) I
4.Soru

Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?

I. İçimin her mahzun üşümesinde

Güneşli bir nağme titrer sesinde

II. Fırtına kudurmuş zalim bir kinle

Her günde bir diyara sürüp bir neva kılan

III. Hep ihtiyaçtır  beni senden cüda kılan

Her günde bir diyara sürüp bir neva kılan

IV. Sevginin en kutsalı "anam" diyen sestedir

"Çocuğum" dünyadaki en sevimli bestedir

V. Acı gözyaşları ıslatsa da yastıklarını

Bu yataklar avutur bağrına bastıklarını

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
5.Soru

Sen orada ben burada

Birbirimiden habersiz

Ayrı yaylalarda yeşeren otlar gibi

Bekleye bekleye çürüyeceğiz

 

Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yitirdiklerinin değerini geç fark etme
 • B) Sevgilinin vefasızlığından yakınma
 • C) Korkularının üstüne gitme
 • D) Huzurlu bir hayata duyulan özlem
 • E) Sevgiliye kavuşamamanın hüznü
6.Soru

Dere boyu saz olur

Gül açılır yaz olur

Ben yarime gül demem

Gülün ömrü az olur

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Zengin kafiye ile ahenk sağlanmıştır.
 • B) 4 + 3 duraklı 7'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
 • C) Redif kullanılmıştır.
 • D) aaba şeklinde kafiyelenmiştir.
 • E) Bir mani örneğidir.
7.Soru

Senden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş

Gördüm ki yazın bastığımız otları solmuş

Son demde bu mevsim gibi benzim de kül olmuş

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden

 

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Redif kullanılmamıştır.
 • B) Düz kafiye örgüsüyle yazılmıştır.
 • C) Benzetme sanatına başvurulmuştur.
 • D) Lirik şiir özellikleri taşımaktadır.
 • E) Tam kafiye kullanılmıştır.
8.Soru

Yenilendi yüreğimin yarası

Ahla doldu yerin göğün arası

Kara yerde yatar canlar paresi

Ötme bülbül ötme bağrımı deldin

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Abartma sanatına başvurulmuştur.
 • B) 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • C) Sarma kafiye örgüsü vardır.
 • D) Redif kullanılmıştır.
 • E) Lirik şiir türündedir.
9.Soru

Tenha bir ucunda gecenin bir sır gibi

Fısıldanan adın kardeş, dost ve sevgili,

Durgun havuzların süsü ten rengi çiçek

Bir mevsim cümbüşü içinde süzülerek

Ömrün gecesinde ve kader rüzgarında

Bir ürperme olur çıplak omuzlarında...

 

Bu dizelerle ilgili olarak,

I. Hece ölçülüdür.

II. İlk iki dize yarım, iki ve üçüncü dizeler tam ve son iki dize zengin kafiyelidir.

III.Hüsnütalil sanatına başvurulmuştur.

IV. "-s" sesiyle aliterasyon yapılmıştır.

V. Düz kadife örgüsü ile kadifelenmiştir.

Yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) III ve V
 • E) IV ve V
10.Soru

I. Çözülen bir demtten indiler birer birer

Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun

Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun

Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler

 

II. Hani o ey gözlerim bu son vedada

Yolunu kaybeden yolcunun dağda

Birini çağırmak için imdada

Yaktığı ateşi yakmayacaktın

 

Bu iki şiir arasındaki ortak özellikler aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Aynı hece ölçüsüyle yazılmış olma
 • B) İşlenen tema
 • C) Halk edebiyatı ürünü olma
 • D) Redifli olma
 • E) Nazım birimi
TYT Edebiyat - Konu Destek Testi Yorumları
Cinsiyetiniz?