TYT Fen Bilimleri Testi 1 Online Testi - Test Çöz, Ders Çalış
{ Testebak derslerden geri kalma hadi şimdi başla çalışmaya. }

TYT Fen Bilimleri Testi 1


TYT Fen Bilimleri Testi 1
 • Test Derecesi: Normal
 • Test Görüntülenme: 28
 • Test Açıklama: TYT Fen Bilimleri Etkinliği 1
TYT Fen Bilimleri Testi 1 Test Sonuçları
 • Doğru Cevap Sayısı: 5
 • Yanlış Cevap Sayısı: 2
 • Boş Bırakılan Soru: 8
 • Test Başarısı
#Sıra D.C Seçim Sonuç
1.Soru D - -
2.Soru A - -
3.Soru E - -
4.Soru B - -
5.Soru D - -
6.Soru C - -
7.Soru C - -
8.Soru E - -
9.Soru A - -
10.Soru B - -
1.Soru

I.  Elektron sayısı 29'dur.

II. Nötron sayısı 30'dur.

III. Çekirdek yükü 26'dır.

IV. Çekirdeğin tanecik sayısı 56'dır.

yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) III ve IV
 • D) II, III ve IV
 • E) I, II, III ve IV
2.Soru

Yaşamsal önem taşıyan nükleik asitlerin vitaminlerin ve hormonların yapısal ve nicel çözümlemesini yapan kimyanın alt ana disiplini hangisidir?

 • A) Biyokimya
 • B) Analitik Kimya
 • C) Organik Kimya
 • D) Anorganik kimya
 • E) Fizik Kimya
3.Soru

Yukarıda verilen hal değişimi tablosunda X, Y, Z, T ve K ile yazılı yerlerde aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

 • A) Erime
 • B) Buharlaşma
 • C) Donma
 • D) Süblimleşme
 • E) Kırağılaşma
4.Soru

X: 1)

Y: 2)

Z: 2)7)

Yukarıda X, Y, Z atomlarının katman - elektron dağılımları verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) X atomu ametaldir.
 • B) Y atomu 2A grubundadır.
 • C) Z atomunun elektron alma eğilimi yüksektir.
 • D) Y atomu soygazdır.
 • E) X ve Z aralarında kovalent bağlı bileşik oluşturur.
5.Soru

Refika Öğretmen, tahtaya 4 farklı renkte kutu çizmiştir. Daha sonra öğrencilerinden bu kutuların içini karbonhidratların canlılar açısından önemi ifade eden bilgileri kullanarak doldurmalarını istemiştir.

I. DNA, RNA, ATP ve hüvre zarı gibi önemli molekül ve bileşiklerin yapısına katılır.

II.Enerji elde etmede öncelikli olarak karbonhidratlar kullanılır.

III. Glikoz, sinir hücrelerinin normal koşullar altında enerji elde etmek için kullanabildiği tek organik bileşiktir.

IV. İnsanlar selüloz sindirimi yaparak kendilerine enerji sağlarlar.

Buna göre öğrenciler hangi kutuyu yanlış bilgilerle doldurmuştur?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) I ve IV
 • D) Yalnız IV
 • E) II ve IV
6.Soru

Glikoz, aminoasit gibi polar moleküller ve suda çözünen kalsiyum, magnezyum, potasyum, klor gibi iyonlar kolaylaştırılmış difüzyon ile hücre içine geçiş yaparlar:

Buna göre kolaylaştırılmış difüzyonla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Taşımada enzimler görev yapar.
 • B) Yoğunluk farkı görülür.
 • C) ATP gerektiren taşıma olayıdır.
 • D) Sadece küçük moleküller geçiş yapabilir.
 • E) Taşıyıcı moleküller içeri girecek moleküllere özgüdür.
7.Soru

I. DNA'larısayesinde tek başlarına çoğalabilirler.

II. Zorunlu hücre içi parazitlerdir.

III. Kuyruklarıyla konak canlıya tutunurlar.

IV. Enzimatik sistemleri sayesinde protein kılıflarını kendileri oluşturabilirler.

Buna göre virüslerle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II, III ve IV
 • E) I, II ve IV
8.Soru

 • A) A
 • B) B
 • C) C
 • D) D
 • E) E
9.Soru

Yukarıda verilen K ve L olaylarında;

I. DNA eşlenmesi

II. tetrat oluşumu

III. homolog kromozomlarda parça değişimi

durumlarından hangileri ortaktır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
10.Soru

Genotipi bilinmeyen bir canlının meydana getirdiği bir gametin genotipi AbCdE şeklinde olup bu gamer 1/16 ihtimalle oluşmaktadır.

Buna göre, bu canlının genotipi aşağıda verilenlerden hangisi gibi olabilir?

 • A) AaBBCcDdEe
 • B) AabbCcDdEe
 • C) AABbCcDDEe
 • D) AaBBccddEe
 • E) AaBbCcDDEe
TYT Fen Bilimleri Testi 1 Yorumları
Cinsiyetiniz?