TYT Türkçe Testi 2 Online Testi - Test Çöz, Ders Çalış
{ Testebak derslerden geri kalma hadi şimdi başla çalışmaya. }

TYT Türkçe Testi 2


TYT Türkçe Testi 2
 • Test Derecesi: Normal
 • Test Görüntülenme: 54
 • Test Açıklama: TYT Türkçe Etkinliği 2
TYT Türkçe Testi 2 Test Sonuçları
 • Doğru Cevap Sayısı: 5
 • Yanlış Cevap Sayısı: 2
 • Boş Bırakılan Soru: 8
 • Test Başarısı
#Sıra D.C Seçim Sonuç
1.Soru D - -
1.Soru B - -
1.Soru B - -
1.Soru C - -
1.Soru C - -
1.Soru C - -
1.Soru B - -
1.Soru D - -
1.Soru C - -
1.Soru A - -
1.Soru

Okuma yazma becerisi, sürekli kullanılmadıkça, bir okuma alışkanlığıyla (I) beslenmedikçe(desteklenmedikçe) kişi, "okumasız okuryazar" (II) durumuna düşecektir ( haline gelecektir, olacaktır) eninde sonunda. Okumasız okuryazarla, okumayla hiç (III) ilgilenmemiş (yakınlık ya da merak duymamış) kişiler arasında öyle büyük bir ayrım yoktur. Okumasız yazmasız kişi, nasıl (IV)dış dünyaya kapalıysa (bazı şeyleri görmezden geliyorsa) okumasız okuryazarlar da öyledir. Onlar da okuma yazma becerilerini geliştirmedikleri için yazılı kaynakları (V) kapısını çalmazlar (başvurmazlar, ilgilenmez).

Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisi ayraç içerisindeki anlamla uyuşmamaktadır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
1.Soru

Kıyılarımızda "yazlık" adıyla yapılan evlere bakınca ülkemizde doğasıyla, çevresiyle bütünleşebilen yapıların ne kadar az olduğunu görüyorum. Çoğunun kapı ve pencere boyutları, bizim bol güneşimizle uyuşmuyor. İçlerinde öyle yapılar var ki "Gösteriş düşkünüyüm." diye bas bas bağırıyor. Bu evlerin mimarları da kimi şairlerimiz ve ressamlarımız gibi, Batılı ustaların yaratıcılıklarına sığınıyorlar. Onların anlayışlarını özümsemeden olduğu gibi aktarıyorlar.

Bu parçada geçen "özümsemeden" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bilinen mimarlık ilkelerine ve doğanın yapısına uymadan
 • B) Kendi bünyesine uygun bir biçime dönüştürmeden
 • C) Çağdaş yaşam koşulları gözetilmeden
 • D) Gösteriş merakını ve paraya zaafını yenemeden
 • E) Geleneksel yapıların ve bu yapıların doğaya uyumlarını öğrenmeye çalışmadan
1.Soru

Bir sürü yazar her türden eser okumak, maymun iştahlılığı gösterir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözle aynı anlamda bir ifade kullanılmıştır?

 • A) Teknolojideki değişim ve gelişim, hayatın her alanında kendini göstermektedir.
 • B) Kendine verilen her işten çabucak sıkılır, sorumluluğunda olmasına rağmen işleri yarım bırakırdı.
 • C) Fikirlerindeki sabitliği, hayatı boyunca çevresi tarafından hiç hoş karşılanmamıştı.
 • D) Sesindeki iniş çıkışlardan bugünkü işlerinin ters gittiğini anlamış, kendisine hiçbir şey soramamışt
 • E) Her gelişinde, bizi ve çocukları mutlu eden haberler ve hediyeler getirdi.
1.Soru

"Dünyanın okunabilir en küçük şiir kitabı" yeni bir rekora imza attı. Şair ve yazar Ümit Yaşar Işıkhan'ın ilk baskısını 1987 yılında yaptığı Netekim, Aşktan Sonra Hüzün adlı şiir kitabının eni 1 boyu 1,5 cm ve ağırlığı ise 0,63 gram. Daha önce eni 1,5, boyu 2,5 cm olan kitap bu ölçülerle Guinness Rekorlar kitabı'na girmiş ve Bakü'de bulunan Minyatür Kitaplar Müzesinde sergilenmişti. Yeni boyutlarıyla bir rekor daha kıran TÜYAP 21. Kitap Fuarı'nda okuyucuların karşısına  çıktı.

İllüzyon gösterilerinde en çok kullanılan numaralardan biri, metal bir kaşığın ya da paranın bir illüzyonist eliyle eğilip bükülmesidir. Bu gösterinin altında yatan sır ise Galyum (Gallium) elementidir. Demire oldukça benzeyen bu elementin erime sıcaklığı 29,76 C derecedir. Yani elinizin sıcaklığı ile eriyik hale gelebilen bu element, ilk olarak 1875 yılında keşfedilmiştir. Daha sonra Dimitri Mendeleyev tarafından periyodik tabloda 31 numara ile yerini alan Galyum elementinin sembolü "GA"dır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir?

 • A) Açıklayıcı bilgilere yer verilmesi
 • B) Sayısal verilerden yararlanılması
 • C) Yazarın kişisel görüşünü içermesi
 • D) Öğretici bir metinden alınmaları
 • E) Derecelendirme kelimelerine yer verilmesi
1.Soru

(I) Ayhan Geçgin'in ilk romanı Kenarda için bir roman denemesi demek daha doğru olur çünkü klasik romandan uzak bir roman anlayışıyla yazılmış. (II) İlk sayfaları okurken kitaba konsantre olup anlamakta epey güçlük çektim. (III) Sanki açık bırakılmış bir kamera her şeyin bir görüntüsünü kaydetmiş ve bir şekilde sözcüklere dökmüş, okura aktarıyor hissine kapıldım. (IV) Hiçbir kahramanın olmadığı, sadece sokak görüntülerinin aktarıldığı uzun bölümler boyunca sürüyor roman. (V) Romanın kahramanı sandığımız kişinin gittiği, bulunduğu mekanları en ince ayrıntılarına kadar öğreniyoruz oysa kahramanın kim olduğunu, neden buralarda gezdiğini roman bittiğinde bile hala bilmediğimizi anlıyoruz.

Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) I. cümlede yazarın ilk romanı hakkındaki değerlendirme, gerekçesiyle beraber yapılmıştır.
 • B) II. cümlede, kitabın baş sayfalarının anlaşılırlığı hakkında yoruma yer verilmiştir.
 • C) III. cümlede, kitabın anlatımındaki gerçeklik benzetme yapılarak belirtilmiştir.
 • D) IV. cümlede romanın içeriği hakkında bilgi verilmiştir.
 • E) V. cümlede roman kahramanının gezip gördüğü yerleri anlatırkenki ustalığına dikkat çekilmiştir.
1.Soru

Çocuk sağlıklı besinlerden ne kadar yararlanırsa bir o kadar canlı ve sağlıklı yaşamayı sürdürecektir.

Meyve ve sebzelerin zamanında yedirilmesi, çocuk açısından daha koruyucu olacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir?

 • A) Çocukların sağlığını korumak ve onlarla yeteri kadar ilgilenmek her ebeveynin görevidir.
 • B) Sağlıklı olmak için yeteri kadar beslenilmeli, çocuklar da spora ve doğru beslenmeye yönlendirilmeli
 • C) Mevsiminde yedirilen doğal ve sağlıklı yiyecekler, sıhhati yerinde ve hareketli çocukların yetişmesi
 • D) Genleriyle oynanmış yiyeceklerle beslenen insanlar, bedensel ve ruhsal sıkıntılarla karşılaşabilmekt
 • E) Çocukların sağlığına zarar verecek kötü alışkanlıklardan kaçınılmalı, onlara güzel örnek olunmalıdır
1.Soru

Ve günlerden sonra bir gün

Demir aldı (I) limandaki gemiler

O yine (II) sahilde bizimle beraber

O eski yoldaşımız (III) kimsesizlik

Saat (IV) işler

Zaman geçer

Ve insan (V) unuturmuş

 • A) I ve II
 • B) I ve IV
 • C) II ve III
 • D) III ve V
 • E) IV ve V
1.Soru

Köylü çocuk (I) yaşantısının zengin hatıraları ve (II) tatlı saçmalıkları denen şeyler yoktu (III) bende. Toprağı (IV) hiçbir zaman (V) kazmamış ya da kuş yuvası aramamıştım.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) I. sözcük, belirtili isim tamlamasındaki basit yapılı tamlanandır.
 • B) II. sözcük, fiilden isim yapım eki alarak türemiş bir isimdir.
 • C) III. sözcük ayrılma hal eki almış kişi zamiridir.
 • D) IV. sözcük, bileşik yapılı belgisiz sıfattır.
 • E) V. sözcük, birden fazla yapım eki almış sıfat-fiildir.
1.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde yer alan cümlelerde altı çizili sözcüklerin türü aynıdır?

A) Kağıttan ayrı düşünemiyorum kalemi.

Adam bizi görünce hemen ayağa kalktı.

B) Kalemin gücü, onu tutan ellere göre değişir.

Çocuk dilinin renkli bir gelişim süreci vardır.

C) Gözyaşlarımı kahkahaya çevirerek dünyaya sundum.

Gazetede gördüğüm o fotoğraf, günlerdir aklımdan çıkmıyordu.

D) O kitap, yayımlandığı günlerde epey yankı uyandırmıştı.

Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk, hiçbir yere gitmiyor.

E) Kimi sözler vardır, duyduğunuzda ya da okuduğunuzda çarpar sizi.

Tüm yaşadıklarımız, hepimiz beklediği gibi sonlanmıştı.

 • A) A
 • B) B
 • C) C
 • D) D
 • E) E
1.Soru

(I) Tiyatro eserlerinin yuhunu aydınlatacak olan araçların başında dekor gelir. (II) Tiyatrodaki dekor, romandaki tasvir gibidir. (III) Romandaki çevre tasvirlerinin tiyatrodaki karşılığı dkordur. (IV) Romanlardaki şahıslar çevre tasvirleriyle anlaşılırlar. (V) Bir tiyatrodaki oyuncular da dekor ile tamamlanırlar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öğelerin dizilişi "dolaylı tümleç, özne, yüklem" biçimindedir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
TYT Türkçe Testi 2 Yorumları
Cinsiyetiniz?