TYT Türkçe Testi 3 Online Testi - Test Çöz, Ders Çalış
{ Testebak derslerden geri kalma hadi şimdi başla çalışmaya. }

TYT Türkçe Testi 3


TYT Türkçe Testi 3
 • Test Derecesi: Normal
 • Test Görüntülenme: 53
 • Test Açıklama: TYT Türkçe Etkinliği 3
TYT Türkçe Testi 3 Test Sonuçları
 • Doğru Cevap Sayısı: 5
 • Yanlış Cevap Sayısı: 2
 • Boş Bırakılan Soru: 8
 • Test Başarısı
#Sıra D.C Seçim Sonuç
1.Soru D - -
2.Soru E - -
3.Soru D - -
4.Soru B - -
5.Soru E - -
6.Soru B - -
7.Soru D - -
8.Soru E - -
9.Soru C - -
1.Soru

(I) Bodrum'da güzel bir bahçede oturuyorum. (II) Kahvem ve soğuk suyum önümde. (III) Hava çok sıcak, biraz esinti olunca hafif ferahlar gibi oluyorum. (IV) Karşı sandalyede Nil Hanım oturuyor. (V) Güzel ve muntazam yüzü, güneş gözlükleriyle kapanmış gözleri, kısa saçları...

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "ismin önüne gelerek ismi nitaleyen ya da belirten sözcük" şeklinde tanımlanan sıfat, bu tanımdan farklı bir şekilde kullanılmıştır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
2.Soru

Ferdi'nin ağır, kendisi kadar uzun değil ama geniş bir sesi var. Alnında ve yüzünde üç dört tane ben... Burun, kaş, ağız dev aynasında insan yüzünün üç defa büyümüşü. Yüzünün hatları gayet yumuşak. Hemen yeni terleyen yıkları var.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Tamlayanı düşmüş isim tamlamalarına yer verilmiştir.
 • B) Karşılaştırma anlamı veren edat kullanılmıştır.
 • C) Sıfat-fiili zaman anlamıyla tamamlayan zarf bulunmaktadır.
 • D) Bulunma hal ekini almış birden fazla isme yer verilmiştir.
 • E) Yüklemi etken çatılı fiil olan cümleye yer verilmiştir.
3.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili öğe, diğerlerinden farklıdır?

A) Vatan çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir.

B) Gündüz kandili hazırlamayan;gece, karanlığa razı demektir.

C) Edebiyat tarihi, bir devrin edebi ürünlerini tarih içinde sıralar.

D) Nitelikli kitaplar okumadığımızdan okuma zevkimiz de gelişmiyor.

E) Neler öğrendiğinizi anlamak için yaptığınız hataların sayısına bakın.

 • A) A
 • B) B
 • C) C
 • D) D
 • E) E
4.Soru

(I) Tuz, kardeşimin içtiği çorbaya ekildi. (II) Hamamtasındaki sudan azar azar kardeşimin kollarına, yüzüne, ellerine sürüldü. (III) Artan su, bizim kedilerine soğutulup içirildi. (IV) Nuriye teyzem kardeşimin üstünü biraz açtı, ateşi düşsün diye. (V) Gerçekten de bütün bu çabalar kardeşime iyi geldi, onu sağlığına kavuşturdu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
5.Soru

Güneydoğu Anadolu'ya çıktı ağabeyimin tayini, Tengem, çocuklar ve amcam sabaha karşı yola çıkacalar. Annem, bütün öğleden sonra onlar için yiyecek hazırladı. Bunların bir çoğu ağabeyimin sevdiği şeylerden oluşuyordu.

Bu parçada yapılmış olan yazım yanlışı aşağıdaki yazım kurallarının hangisine uymamaktan kaynaklanmaktadır?

 • A) Zamanla ilgili birleşik kelimeler ayrı yazılmaktadır.
 • B) Ara yönleri belirten kelimeler birleşik yazılmaktadır.
 • C) "Şey" sözcüğü, kendisinden önce gelen her sözcükten ayrı yazılmaktadır.
 • D) Özel isimler her zaman büyük harfle başlamaktadır.
 • E) Belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekleşmiş olarak bitişik yazılmaktadır.
6.Soru

Diğer şarkılar, gerçekten ben düşünülerek ve ben söyleyeyim diye yazılmış şarkılar, 2000'lerden bu yana, Fazıl Say'ın benim sesimi çok iyi tanıma fırsatı oldu. Sesimin her kıvrımını, her yerini biliyordu.

Bu cümlelerden aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Ünsüz benzeşmesi
 • B) Ünlü daralması
 • C) Ünlü düşmesi
 • D) Yumuşama kuralına aykırılık
 • E) Ünsüz değişimi
7.Soru

Ressamlar ( ) doğayı değiştirerek çizmeyi severler. Bu çizimlerin kimi yerlerini gerçeğe uygun ( ) ilginç ( ) kimi yerlerini imgesel ( ) uçuk biçimde çizerler. Okurlar ( ) bunun ne kadarını algılayabilir merak konusu.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

 • A) ("), (,) , ("), (:), (.), (.)
 • B) ("), (.), ("),(.),('),(...)
 • C) (;), (.), (,), (.),('),(.)
 • D) ("),(.),("),(.),('),(.)
 • E) ("),(.),("),(:),('),(.)
8.Soru

Gazetici:

(I) ---

Konuşmacı:

Yıllardır içimde büyüttüğüm bir hikayeydi bu. Öğrenim amacıyla geldiğim istanbul'da, bir hikayenin farklı biçimlerde paylaşılabileceğini gördüm. Biraz da tesadüflere bağlı olarak tanıştığım bir yönetmen, bu hikayenin iyi bir filminin yapılabileceğini söyleyince  önce şaşırdım, sonra gururlandım. Ne de olsa önemli filmlere imza atmış bir tönetmene senaristlik yapacaktım.

Gazeteci:

(II) ---

Konuşmacı:

Geniş ve çok yönlü gözlem gücünün, yalın bir anlatımla ustaca birleştiği ilk seçkin ürünler onunkilerdir. Bu yetenek ve yetkinliğinin yanında insancıl bir duyarlılığı sürekli ön planda tutar. Olay dokusunda toplumu eksen alması,  onu, özgün ve kalıcı bir sanat evreni yaratabilmiş büyük sanatçılar düzeyine çıkarır.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) (I) Her yönetmenle çalışabilir misiniz? (II) Başarılı bir sanat eseri nasıl ortaya çıkar?
 • B) (I) Beğenilmek sizi nasıl etkiledi? (II) Yönetmen adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir?
 • C) (I) Yönetmenin, filme katkısı var mıdır? (II) Büyük bir sanatçı olmanın ilk koşulu nedir?
 • D) (I) Bir film yapma fikri size mi aitti? (II) Bir yönetmeni başarılı kılan unsur nedir?
 • E) (I) Bu film nasıl doğdu? (II) Bu yönetmeni sizin gözünüzde önemli yapan şey nedir?
9.Soru

(I) Çoğu bilim insanı tarafından yaşamın sihirli yılları olarak adlandırılan okul öncesi dönem, diğer dönemlere göre savsaklamaya hiç tahammülü olmayan dönemdir. (II) Doğum öncesi dönemden sonra gelişimin en hızlı olduğu bu dönemin hasarları, kalıcı ve yaşama yön verici olmaktadır. (III) Bu dönemin en baskın özelliklerinin başında, oyunun en temel öğrenme aracı olarak kullanılması gelmektedir. (IV) Oyun; çocuğu eğlendiren, ona zevk veren bir faaliyet olmasının yanında bedenseli duygusal, sosyal, bilişsel ve dil gelişimine de önemli katkılar sağlamaktadır. (V) Bu temel gereksinimin karşılanması ya da sınırlandırılması, toplum çekirdeğini oluşturan çocukların sağlıksız bir şekilde gelişmelerine neden olabilir.

Bu parçada iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

 • A) II
 • B) III
 • C) IV
 • D) V
 • E) VI
TYT Türkçe Testi 3 Yorumları
Cinsiyetiniz?